Каких размеров должна быть ванная комната для мини бани?

Доброго времени суток. Есть несколько вопросов к Вам. Каких размеров должна быть ванная комната для того, чтобы там можно было оборудовать мини-баню? Нужно ли делать перепланировку квартиры? Есть ли возможность сделать это самостоятельно или нужно в обязательном порядке привлекать специалистов?

Схема устройства сауны в ванной

Потребность в банных процедурах у людей достаточно высока, но, к сожалению, не все могут позволить на даче или своем земельном участке построить крупную комфортную баню, которая позволяла бы принимать водные процедуры, а также отдыхать в специально обустроенной комнате.

В таком случае идеальным вариантом является мини-баня, которую можно создать ванной комнате в обыкновенной квартире при использовании электрического обогревателя. Каким образом? Есть один хороший способ.

На расстоянии 1-1.2 метра от пола нужно установить мини-полок, ширина которого составляет 60 см, и закрепить его при помощи прочных штырей к стене. Для того чтобы на полок без проблем можно было присесть, нужна специальная подставка, которая имеет прорезиненные вставки, исключающие ее скольжение по полу.

Исходя из приведенных размеров прикидывайте размеры ванной комнаты.

Над раковиной нужно установить подставку с опорой на полу для монтажа плитки с камнями. Идеальным вариантом будет обшивка стен мини-бани оструганными деревянными досками, что позволит ей создавать такой же эффект, как и обыкновенная баня.

Можно обойтись и без перепланировки, а насчет специалистов - все зависит от ваших навыков!

Good day. There are a few questions for you. What size should be a bathroom for there could be equipped with a mini-bath? Do I need to make alterations to the apartment? Is it possible to do it yourself or have to necessarily involve experts?

The circuit device in the bathroom sauna

The need for bath treatment in humans is quite high, but unfortunately, not everyone can afford the country or its a plot of land to build a large comfortable bath, which would allow to take water treatments, as well as the rest in specially equipped room.

In this case, the ideal option is a mini-sauna, which can create a bathroom in the apartment by using ordinary electric heater. How? There is one good way.

At a distance of 1-1.2 m from the floor to install a mini-flange whose width is 60 cm, and fix it with solid pins to the wall. That on the shelves without any problems could sit down, you need a special stand, which has a rubber grip, excluding its sliding on the floor.

Proceeding from the above sizes pretends size of a bathroom.

Above the sink need to install the stand on the floor with a support for the installation of tiles with stones. The ideal option would be paneling mini bath planed wooden planks, which will allow it to create the same effect as an ordinary bath.

You can do without redevelopment, and about the professionals - it all depends on your skills!

Доброго вам дня. Є кілька питань до Вас. Яких розмірів повинна бути ванна кімната для того, щоб там можна було обладнати міні-лазню? Чи потрібно робити перепланування квартири? Чи є можливість зробити це самостійно або потрібно в обов'язковому порядку залучати фахівців?

Схема пристрою сауни у ванній

Потреба в банних процедурах у людей досить висока, але, на жаль, не всі можуть дозволити на дачі або своїй земельній ділянці побудувати велику комфортну баню, яка дозволяла б приймати водні процедури, а також відпочивати в спеціально облаштованій кімнаті.

В такому випадку ідеальним варіантом є міні-лазня, яку можна створити ванній кімнаті в звичайній квартирі при використанні електричного обігрівача. Яким чином? Є один хороший спосіб.

На відстані 1-1.2 метра від підлоги потрібно встановити міні-полиць, ширина якого становить 60 см, і закріпити його за допомогою міцних штирів до стіни. Для того щоб на полиць без проблем можна було присісти, потрібна спеціальна підставка, яка має прогумовані вставки, що виключають її ковзання по підлозі.

Виходячи з наведених розмірів прикидайте розміри ванної кімнати.

Над раковиною потрібно встановити підставку з опорою на підлозі для монтажу плитки з камінням. Ідеальним варіантом буде обшивка стін міні-лазні остругана дерев'яними дошками, що дозволить їй створювати такий же ефект, як і звичайна лазня.

Можна обійтися і без перепланування, а щодо фахівців - все залежить від ваших навичок!


» » » Каких размеров должна быть ванная комната для мини бани?