Чем затереть швы тротуарной плитки?

Вячеслав задаёт вопрос:
Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста, какой смесью можно затереть швы в уложенной полимеропесчанной тротуарной плитке? Мне почему то кажется, что песок, или песчанно-цементная смесь, будут вымываться дождем, или влага будет оставаться в швах и при заморозках плитка будет подниматься? Чтобы исключить вышеуказанное, можно ли использовать жидкое стекло, (песок и жидкое стекло), и в какой пропорции?
Эксперт отвечает:

Схема затирки швов тротуарной плитки

Доброго времени суток.

Песок, конечно, вымывается, скажу даже больше – все равно некоторым видам растений удается в нем прорасти. И поэтому, время от времени, приходится брать в руки какой – либо инструмент (я использую заточенный стержень), прочищать швы и засыпать заново. Если брусчатка уложена правильно – то она не поднимается, у меня во дворе уже третий год в этом плане все отлично, хотя и осень дождливая, и зимы – холодные.

Как вариант используют песок, смешанный с цементом. Эту смесь в сухом виде высыпают на плитку, затем, при помощи жесткой щетки загоняют по швам. Затем, взяв в руки шланг и повернув насадку на режим «легкий дождь» буквально орошают всю дорожку или площадку.

Но тут существенный минус – если верхнее покрытие брусчатки цветное или же рельефное, то цемент обязательно где-нибудь останется и схватиться, смотрите сами, подойдет ли такой вариант лично Вам.

Насчет других вариантов (жидкое стекло, силиконовые готовые смеси) – на практике такое в строительстве при облагораживании участка не используют.

Vyacheslav asks the question:
Dear experts! Prompt please, what mixture can overwrite seams polimeropeschannoy laid paving tiles? For some reason it seems that the sand, or sand and cement mix, will be washed away by rain, or moisture will remain in the joints and tile frost will rise? To exclude the above, it is possible to use water glass (sand and water glass), and in what proportion?
The expert answers:

Driving grouting of paving slabs

Good day.

Sand, of course, is washed away, I will say even more - still manages some plant species grow in it. And so, from time to time, we have to pick up some - or a tool (I use sharpened rod), clean the seams and fill up again. If the paving is laid correctly - that it does not rise, in my yard for the third year in this respect, everything is fine, although rainy autumn and winter - cold.

Alternatively use sand mixed with cement. The mixture is poured in dry form on the tiles, and then, through a rigid drive the brush along the seams. Then, picking up a hose and nozzle by turning on the "light rain" mode literally irrigate the entire track or pad.

But then a significant disadvantage - if the topcoat color pavers or relief, the cement is required to stay somewhere and grab, see for yourself, if this option is suitable for you personally.

As for other options (liquid glass, silicone premixed) - in practice is in construction at the site is not used ennoblement.

В'ячеслав задає питання:
Шановні фахівці! Підкажіть будь ласка, якою сумішшю можна затерти шви в покладеної полімеропесчанной тротуарній плитці? Мені чомусь здається, що пісок, або піщано-цементна суміш, будуть вимиватися дощем, або волога буде залишатися в швах і при заморозках плитка буде підніматися? Щоб виключити вищевказане, чи можна використовувати рідке скло, (пісок і рідке скло), і в якій пропорції?
Експерт відповідає:

Схема затирання швів тротуарної плитки

Доброго вам дня.

Пісок, звичайно, вимивається, скажу навіть більше - все одно деяких видів рослин вдається в ньому прорости. І тому, час від часу, доводиться брати в руки будь - якої інструмент (я використовую заточений стрижень), прочищати шви і засипати заново. Якщо бруківка покладена правильно - то вона не піднімається, у мене у дворі вже третій рік в цьому плані все відмінно, хоча і осінь дощова, і зими - холодні.

Як варіант використовують пісок, змішаний з цементом. Цю суміш в сухому вигляді висипають на плитку, потім, за допомогою жорсткої щітки заганяють по швах. Потім, взявши в руки шланг і повернувши насадку на режим «легкий дощ» буквально зрошують всю доріжку або майданчик.

Але тут істотний мінус - якщо верхнє покриття бруківки кольорове або ж рельєфне, то цемент обов'язково де-небудь залишиться і схопитися, дивіться самі, чи підійде такий варіант особисто Вам.

Щодо інших варіантів (рідке скло, силіконові готові суміші) - на практиці таке в будівництві при облагороджування ділянки не використовують.


» » » Чем затереть швы тротуарной плитки?