Сравнение пеноблоков и кирпича

Сравнение пеноблоков и кирпичаЗдравствуйте! Конструкционный пенобетон имеет прочность не многим уступающую кирпичной кладке. Теплоизоляционный, имеет гораздо меньшие прочностные характеристики. То есть прочность пеноблока будет зависеть от его марки. Пенобетонные блоки это не пенопласт, а потому проковырять его пальцем не удастся. Что касается взлома, то при необходимости сделать дыру можно в любой стене, даже бетонной.

Comparison of foam blocks and bricksHello! The structural foam has a hardness of not much inferior to the brickwork. Thermal insulation has a much lower strength characteristics. That is the strength of the foam block will depend on its brand. Foam concrete blocks that does not foam, and therefore not be able to dig up a finger it. With regard to breaking, it is possible to make a hole in any wall, even concrete, if necessary.

Порівняння піноблоків і цеглиВітаю! Конструкційний пінобетон має міцність не багатьом поступається цегляній кладці. Теплоізоляційний, має набагато менші характеристики. Тобто міцність піноблоку буде залежати від його марки. Пінобетонні блоки це не пінопласт, а тому проколупнути його пальцем не вдасться. Що стосується злому, то при необхідності зробити дірку можна в будь-якій стіні, навіть бетонної.